Directia de Sanatate Publica Ialomita

Directia de Sanatate Publica Ialomita

LEGISLAȚIE GENERALĂ ÎN DOMENIUL SANITAR

 1. ORDONANȚA nr. 124 din 29 august 1998 (republicată) privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale MONITORUL OFICIAL nr. 568 din 1 august 2002
 2. HOTĂRÂRE nr. 493 din 12 aprilie 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot
 3. LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (actualizată) privind reforma în domeniul sănătății
 4. Legea securității și sănătății în muncă nr. 319 din 14 iulie 2006
 5. HOTĂRÂRE nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor
 6. ORDIN nr. 417 din 31 martie 2009 (actualizat până la data de 5 ianuarie 2010) pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate în anul 2009
 7. HOTĂRÂRE nr. 367 din 25 martie 2009 (actualizată până la data de 17 decembrie 2009) pentru aprobarea programelor naționale de sănătate în anul 2009
 8. ORDIN nr. 574 din 7 mai 2009 privind modificarea și completarea Ordinului Ministrului Sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate în anul 2009
 9. ORDIN nr. 1.030 din 20 august 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației
 10. LEGE-CADRU nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri pubice
 11. Ordinul MS 208 din 2012 privind aprobarea Listei tarifelor pentru prestațiile în domeniul sănătății publice efectuate la nivelul Direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București și de către Institutul Național de Sănătate Publică
 12. Ordinul MS 119 din 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației